GeoGebra
Institutet
Kurser
Artiklar
Länkar
Elever
Resurser
F-3
4-6
7-9
MaA
MaB
MaC
MaD
MaE
Kontakt
 

Om Institutet

Svenska GeoGebrainstitutet skapades hösten 2010 av Thomas, Göteborgs Universitet, och Jonas, då på Marina Läroverket i Danderyd men nu på Rodengymnasiet i Norrtälje.

Institutets mål är att verka för en ökad medvetenhet om IKT i matematikundervisningen i allmänhet och dynamisk geometri med GeoGebra i synnerhet. På samma sätt som att en lektion utan algebra inte är en matematiklektion, så är inte heller en kurs utan GeoGebra en kurs i matematik.

Varje matematiklärare borde ha åtminstone en grundläggande kompetens i hur man använder datorer i matematikundervisningen. Bortsett från grafräknare (fysiska eller nätbaserade) och filmer på YouTube så är datorer speciellt lämpade för att utföra dynamiska simuleringar och modelleringar. Med GeoGebra som ett matematiskt laboratorium är det nu både enkelt och gratis att skaffa sig den kompetensen.

Gör så här: Börja med att ladda ned programmetLäs därefter igenom det introduktionsmaterialsom finns. Titta på våra exempeloch läs igenom förslagen på arbetssätt. Fortfarande tveksam? Hör av digoch låt oss övertala dig

Tillbaka
Hämta
GG-Tube

Morekontor
Trappstädning Stockholm
Ouii Ledarskap
Facebook
YouTube
Skriv ut  
GeoGebra är kul!

Svenska GeoGebrainstitutet
Göteborgs Universitet


26503 besökare